Hadits Mengenai al Masih ad Dajjal Riwayat Ibnu Majah - wannursyarifah

as-Sirah an-Nabawiyah

2016-11-05

Hadits Mengenai al Masih ad Dajjal Riwayat Ibnu Majah

Hadits Mengenai al Masih ad Dajjal Riwayat Ibnu Majah

Hadits Mengenai al Masih ad Dajjal Riwayat Ibnu Majah

Hadits-hadits yang saya kumpulkan tidak banyak sedikit tidak lain agar kita dapat mengambil manfaat dari hadits-hadits mengenai akan perkhabaran kemuncunlan dajjal ini kelak.Dalam huraian ringkas yang dapat saya sertakan disini adalah dajjal ini manusia yang membawa kerosakan iman,juga kerosakan di kiri dan kananya.

Eloklah kita memperhatikan apa hadits Nabi s.a.w ungkapkan tentang Dajjal ini yang terkenal dengan fitnahnya kelak.Untuk melihat apakah ciri-ciri dajjal dan fitnahnya,maka kita dapat melihat dan meneliti hadits-hadits Rasulullah s.a.w.

Oleh yang demikian adalah penting bagi kita untuk menilai dan memahami setiap hadis-hadis serta pertunjuk wahyu dan khabar daripada Allah swt dan rasul-Nya itu dengan berhati-hati dan melihat dengan penuh hikmah akan kaitannya dengan perjuangan umat Islam di seluruh dunia dan menjadikan amaran serta janji-janji akhir zaman sebagai neraca kayu ukur kebenaran dan bahan muhasabah agar kita dapat terselamat daripada fitnah-fitnah yang diberitakan akan terjadi.Hadits ini dibawa daripada perbagai riwayat seperti;

Riwayat Hadits Mengenai Dajjal Terpilih

Ibnu Majah
Nasa'i
Abu Daud
Tirmidzi
Ahmad

Riwayat Ibnu Majah 


Dari Ibnu Umar r.a : Rasulullah saw bersabda, "Akan muncul generasi yang membaca Al Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka, setiap keluar satu generasi maka akan terputus." Ibnu Umar r.a berkata; Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Setiap keluar generasi akan terputus sebanyak dua puluh kali, hingga keluar di antara keturunan mereka Dajjal."[0170

Dari Ibnu Abbas r.a, dia berkata : Rasulullah saw mengajarkan kami doa ini sebagaimana beliau mengajari kami surat dari Al-Quran (dengan bersungguh-sungguh kerana pentingnya perkara ini), iaitu; "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari seksa Jahannam, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masih Ad Dajjal dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kematian dan kehidupan." [3830

Dari 'Amru bin Huraits r.a, dari Abu Bakar Ash Shiddiq r.a, dia berkata : "Rasulullah saw menceritakan kepada kami bahawa Dajjal akan datang dari bumi bahagian timur yang di sebut dengan daerah Khurasan, ia diikuti oleh suatu kaum yang wajah mereka menyerupai alat pemukul (atau perisai)." [4062

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, dia berkata : "Ketika Rasulullah saw di isra'kan di malam isra'nya, beliau bertemu dengan Ibrahim, Musa dan Isa, lantas mereka menyebutkan mengenai hari Kiamat. Dimulai dari Ibrahim, kemudian mereka bertanya kepadanya mengenai terjadinya hari Kiamat namun Ibrahim tidak mengetahuinya, kemudian mereka bertanya kepada Musa namun Musa juga tidak mengetahuinya, kemudian pembicaraan mereka kembali kepada Isa bin Maryam. Maka Isa berkata, "Sungguh telah diikrarkan kepadaku segala hal selain kejadian Kiamat, adapun kejadiannya maka tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah, setelah itu Isa menyebutkan tentang munculnya Dajjal, dia berkata, "Kemudian saya diturunkan dan berhasil membunuhnya, sehingga kebanyakan manusia kembali ke negaranya masing-masing. Ternyata mereka bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka (Ya'juj dan Ma'juj) turun dengan cepat dari tempat yang tinggi, mereka tidak melintasi mata air (sungai) melainkan akan meminum habis airnya, dan tidak pula (melintasi) sesuatu melainkan mereka akan membuat kerosakan. Maka saya memohon kepada Allah dengan mengangkat suara supaya mereka dibinasakan, lantas bumi berbau busuk (kerana bangkainya), maka saya memohon kepada Allah dengan penuh harap dan mengangkat suara, lantas Allah menurunkan air hujan dan membawa (bangkai) mereka dan melemparkan (bangkai) mereka di lautan. Kemudian gunung-gunung diratakan dan bumi dibentangkan sebagaimana kulit (binatang) sehabis disamak, lalu diberitahukan kepadaku, sekiranya hal itu telah terjadi, maka Kiamat oleh manusia ibarat seorang wanita hamil yang keluarganya tidak mengetahui bila kelahirannya akan tiba (tempohnya sangat dekat)." Al 'Awam berkata, "Ternyata kebenaran hal itu didapati dalam Kitabullah Ta'ala: '(Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi) ' (Al Anbiyaa; 96). [4071

Dari Jabir bin Samurah r.a, dari Nafi' bin 'Utbah bin Abu Waqash r.a : Nabi saw bersabda, "Kalian akan berperang melawan Jazirah Arab, kemudian Allah menaklukkan buat kalian. Setelah itu kalian akan berperang melawan orang-orang Romawi, lalu Allah menaklukkannya. Setelah itu kalian akan berperang melawan Dajjal, kemudian Allah akan menaklukkannya." Jabir berkata, "Dajjal tidak akan keluar hingga bangsa Romawi dapat dikalahkan." [4081]
Dalam perang melawan rome tersebut,kemungkinan ia adalah perang al-Malhamad al-Kubra iaitu perang menentang tentera rome di daerah Syam.

Rujukan:Hadits dari http://koleksihadisnabi.blogspot.my/

No comments:

Post a Comment