Malu - wannursyarifah

as-Sirah an-Nabawiyah

2016-02-14

MaluSifat malu.Hingga malaikat pun malu padanya.Rasulullah s.a.w bersabda,”Umatku yang paling pengasih adalah Abu Bakar, yang paling keras menegakkan agama Allah adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman……” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)


Bila saya membaca hadist ini,saya membayangkan Saidina Utsman ini bagaimana orangnya.Beliau adalah seorang Khalifah yang empat namun mempunyai sifat pemalu yang malaikat pun malu kepadanya.

Ini sesuatu yang saya pun akan malu secara tidak langsung.Pada hakikatnya,bila kita segan,orang pun akan segan dengan kita,bukankah begitu ? 

Tentang kisah Saidina Utsman yang pemalu dapat di hayati menerusi catatan ini,

Pada suatu hari, Rasulullah saw. tidur terlentang, sedang kedua betisnya terbuka. Abu bakar dan Utsman meminta masuk dan beliau tetap membiarkan betisnya terbuka. Tatkala Utsman meminta izin untuk masuk, beliau langsung menutup betisnya dan berkata, “Bagaimana aku tidak merasa malu dengan orang yang malaikat saja malu kepadanya.” (HR. Muslim)

Sungguh,Utsman adalah pemalu.Saya sendiri tidak terkata ketika ini.Malu untuk menceritakan tentang orang yang pemalu.

Utsman berkata dalam dirinya, “Aku tidak pernah berzina mahupun mencuri, baik dimasa jahiliyah mahupun dimasa Islam.” Adakah diantara kita yang memiliki sejarah yang begitu bersih dan jernih sebagaimana Utsman? Ketika turun firman Allah swt. “Ataukah orang yang beribadah diwaktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya?

Katakanlah, Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orag yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yag menerima pelajaran.” Abdullah Umar berkata ia adalah Utsman.”

Ayat ini adalah menyebut tentang Saidina Utsman bin Affan r.a 

السماء هو يحل لك يا عثمان 


No comments:

Post a Comment