Fathul Mekah فتح مكة (Pembebasan Kota Mekah) Bhg III - wannursyarifah

as-Sirah an-Nabawiyah

2016-02-17

Fathul Mekah فتح مكة (Pembebasan Kota Mekah) Bhg III
Adapun sejarahnya bermula, Pada suatu malam Rasulullah s.a.w bermimpi masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan mencukur rambut dan bertawaf mengelilingi Baitullah al-Haram, Kaabah, tanpa kejelasan mengenai masa, bulan atau tahun.

Betapa besar kegembiraan para sahabat ketika baginda s.a.w memberitahu mimpinya itu kepada mereka. Lama sudah mereka tidak pernah berziarah ke Ka'bah, tempat suci yang mereka muliakan secara turun-temurun.

Keislaman mereka justeru menambah rasa keterikatan hati dan kerinduan mereka kepada pusaka agung peninggalan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s. Mereka berkeinginan untuk dapat bertawaf sebagaimana yang telah biasa mereka lakukan pada masa-masa lalu. Dalam hal itu, kaum Muhajirinlah yang paling merindukan Mekah, kampung halaman tercinta.

Ketika Rasulullah s.a.w memberitahu mimpinya kepada mereka, mereka tidak meragukan bahawa mimpi beliau pasti akan menjadi kenyataan dalam tahun itu juga. Penta'wilan (Takwin atau taksir sesuatu maksud) seperti itu bersepadu dengan hasrat serta keinginan mereka yang demikian besar sehingga membangkitkan kerinduan yang terpendam.

Itulah antara lain yang menggairahkan mereka untuk bersiap-siap berangkat ke Mekah bersama Rasulullah s.a.w, mematahkan rintangan kaum Musyrikin Quraisy.
Hampir semua kaum Muhajirin turut serta berangkat ke Mekah, kecuali beberapa orang yang berhalangan. 

Maka setelah dilakukan perundingan dengan para sahabat, dalam bulan Dzulkaedah tahun ke-6 Hijrah Rasulullahs.a.w bersama rombongan muslimin kira-kira 1400 orang berangkat ke Mekah dengan maksud menunaikan ibadah umrah,bukan bertujuan untuk berperang.

Untuk mendapat kepercayaan kaum kafir Quraisy bahawa kedatangan Rasulullah s.a.w dan kaum Muslimin adalah baik untuk melakukan ibadah umrah maka Rasulullah memerintahkan beberapa hal, pertama agar perjalanan dilakukan melalui laluan yang tidak menimbulkan kecurigaan kaum kafir Quraisy, kedua Rasulullah s.a.w memerintahkan agar haiwan hadyu untuk pelaksanaan ibadah umrah ditanda agar tidak disangka sebagai kenderaan perang dan juga kaum Muslimin diperintahkan untuk melakukan perjalanan dengan pedang bersarung untuk memperlihatkan bahawa perjalanan dilakukan bukan bermaksud untuk melakukan penyerangan.

Berita mengenai keberangkatan rombongan Rasulullah s.a.w ini terdengar oleh orang-orang Musyrik Mekah. Mereka pun menyiapkan satu pasukan tentera dengan pasukan berkuda sebanyak 200 orang. Pasukan ini di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Pasukan ini bergerak menyongsong kedatangan rombongan Rasulullah s.a.w, dan mereka berkhemah di Dzu Thuwa.

Dari Dzul Hulaifah rombongan baginda s.a.w bergerak terus menuju Mekah. Tetapi sesampainya di 'Usfan, rombongan ini bertemu dengan seseorang dari suku Bani Kaab. Nabi s.a.w bertanya kalau-kalau ia mengetahui berita sekitar orang-orang Quraisy. 

Orang tersebut menjelaskan: "Mereka sudah mendengar tentang perjalanan tuan ini. Lalu mereka berangkat dengan menekan pakaian kulit harimau. Mereka berhenti di Dzu Thuwa dan sudah bersumpah bahawa tempat itu sama sekali tidak boleh tuan masuki. Sekarang Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya sudah maju terus ke kiral Ghanim. "

Nabi mempertimbangkan beberapa perkara,Jika mereka terus melakukan perjalanan dan bertemu dengan pasukan Quraisy tersebut, tentulah akan terjadi pertumpahan darah. Padahal sejak awal beliau sudah memutuskan bahawa tidak akan ada darah yang akan berlaku.

Mereka bermaksud memasuki Mekah dengan damai, aman dan tenteram. Dalam suasana seperti itu, dari kejauhan sayup-sayup kelihatan kepulan debu dari pasukan Musyrik Mekah tersebut. Nabi kemudian berseru kepada ahli rombongannya, siapa diantara mereka yang mengetahui jalan lain untuk mencapai Mekah.Mendengar hal itu,seseorang telah tampil ke depan yang mengetahui jalan lain menuju Mekah tersebut.

Namun jalannya itu keadaanya agak berliku-liku dan sangat sukar dilalui. Rasulullah s.a.w menyetujui hal itu, lalu memerintahkan rombongan untuk menempuh jalan tersebut. Akhirnya mereka sampai ke satu tempat bernama Thaniat al-Murar, jalan menuju ke Hudaybiyah yang terdapat di sebelah bawah kota Mekah.

Ternyata kawasan tersebut sangat kering kontang, tiada satupun sumber mata air. Mendengar hal itu Rasulullah  s.a.w mengeluarkan sebuah anak panah dari tabungnya lalu diberikan kepada seseorang anggota rombongan kemudian dibawa ke salah satu sumur yang terdapat di kawasan itu. Bila anak panah itu ditancapkan ke dalam pasir pada salah satu sumur tersebut,lalu airpun memancar.

Kaum Quraisy, walaupun begitu tetap mempersiapkan pasukannya untuk menahan Rasulullah s.a.w dan para sahabat agar tidak masuk kota Mekah. Pada masa itu, bangsa Arab bersiap sedia terhadap kekuatan tentera Islam yang sedang berkembang. Pada awalnya beliau mengutus Umar Ibnul-Khattab, namun sekali lagi Rasulullah s.a.w cuba menghantar utusan. 

Pertama sekali tugas tersebut diberikan kepada Umar bin Khattab r.a. Tetapi Umar r.a menolak dengan mengatakan: "Rasulullah, saya bimbang Quraisy akan mengadakan tindakan kepada saya, mengingat di Mekah tidak ada pihak Bani 'Adi bin Ka'ab yang akan melindungi saya. Quraisy sudah cukup mengetahui bagaimana permusuhan saya dan tindakan tegas saya terhadap mereka. Saya ingin menyarankan orang yang lebih layak dalam hal ini dari pada saya, iaitu Usman bin 'Affan r.a. ".

Saidina Utsman r.a pun dipanggil oleh Rasulullah s.a.w untuk melaksanakan tugas sebagai utusan kepada pihak Quraisy. Pertama sekali ia diperintahkan untuk bertemu dengan Abu Sufyan. Dan ketika Utsman sudah bertemu dengan mereka, ia diperintahkan untuk menghentikan keinginan untuk masuk Mekah. Kalau ia sendiri mahu melakukan tawaf sila tawaf. Tetapi Usman menolak pelawaan tersebut.Beliau baru hanya akan bertawaf jika Rasulullah s.a.w dan beserta rombongan dapat pula tawaf bersama-sama.

Perundingan antara Saidina Utsman bin 'Affan dan para pemimpin Quraisy memakan masa agak lama, sehingga tersiar khabar di kalangan kaum Muslimin bahawa Saidina Utsman r.a telah dibunuh. Tiada pilihan lain bagi mereka kecuali menuntut balas, sambil berdiri di sebatang pokok baginda s.a.w mengumpulkan semua sahabatnya untuk membulatkan tekad dan bersiap-siap menghadapi kaum musyrikin Quraisy.

Mereka mengikrarkan sumpah taat setia akan tetap membela Allah dan Rasul-Nya dalam keadaan bagaimanapun juga. Peristiwa tersebut dalam sejarah Islam terkenal dengan nama "Bai'atur-Ridhwan", iaitu: Kenyataan janji setia yang diredhai Allah, yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. Peristiwa bai'at, yang berlangsung di bawah pokok Samrah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Salmah bin Akwa ', menjadi asbab nuzulnya firman Allah seperti berikut;


"Sungguhlah bahawa Allah telah meredhai orang-orang yang beriman ketika mereka berjanji setia kepadamu (hai Muhammad) di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, kemudian menurunkan ketegangan bagi mereka serta membalas (kesetiaan) mereka itu dengan kemenangan dalam waktu dekat "Surah Al-Fath: 18).

Saidina Utsman r.a melaporkan kepada Rasulullah s.a.w bahawa orang-orang Mekah sudah dapat diyakinkan akan kedatangan baginda s.a.w bersama kaum muslimin ke Mekah yang tidak bertujuan hendak berperang. Pada dasarnya mereka tidak melarang sesiapa saja yang datang ke Mekah untuk ber'umrah, akan tetapi mereka sudah terlanjur menyiapkan pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid untuk mencegah kaum muslimin masuk ke Mekah.

Mereka kemudian balik menghantar utusan untuk memastikan maksud kedatangan Rasulullah s.a.w beserta kaum Muslimin ke kota Mekah dengan bertanya langsung kepada Rasulullah s.a.w sendiri. Dalam keadaan seperti itu datanglah seorang dari Mekah bernama Badil bin Warqa Al-Khuza'iy bersama beberapa orang dari kabilah Khuza'ah, menemui Rasulullah s.a.w di Hudaibiyyah. Kepada Rasulullah s.a.w ia bertanya apa sesungguhnya maksud kedatangan baginda s.a.w ke Mekah,lalu dijawab oleh baginda s.a.w menjawab: "Kami datang tidak bermaksud berperang, tetapi hendak berumrah. Orang-orang Quraisy sekarang dalam keadaan lemah akibat penderitaan mereka dalam peperangan. Kalau mereka mahu, aku bersedia memberi peluang mereka untuk berfikir, tetapi mereka harus membiarkan aku berdakwah. Kalau mereka mahu memeluk agama Islam seperti yang sudah dilakukan orang-orang lain, baiklah; kalau tidak mahu hendaklah mereka diam".

Laporan tersebut tidak disenangi oleh orang-orang Musyrik Quraisy. Mereka menganggap Muhammad (Rasulullah s.a.w) dan rombongannya datang dengan kekerasan dan dengan niat untuk berperang. Untuk kesekian kalinya diutus lagi perutusan lain menemui Muhammad (Rasulullah s.a.w)dan rombongan, dan pilihan jatuh kepada Hulais, dari suku Ahabisy. Hulais pun datang menemui rombongan Rasulullah s.a.w.

Tatkala Rasulullah s.a.w melihat Hulais datang,baginda s.a.w menyuruh haiwan qurban dilepaskan sehingga kelihatan dengan jelas di depan mata Hulais. Hal ini dapat menjadi bukti nyata tentang maksud kedatangan Rasulullah s.a.w dengan rombongan tersebut sungguh benar-benar datang hendak berziarah ke rumah suci,dan bukanlah untuk berperang.

Melihat kenyataan tersebut, Hulais pun segera kembali kepada kaumnya tanpa menemui Rasulullah s.a.w.Ia ceritakan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya.
Mereka sangat mematuhi perintah Rasulullah s.a.w, inilah yang diceritakan Hulais kepada pihak Quraisy. Sama dengan pertuturan sebelumnya,Hulais pun dimarahi oleh pihak Quraisy. Menerima perlakuan seperti itu Hulais pun naik pitam pula, bahkan mengancam akan meninggalkan persekutuan kaum Ahabisy dengan kaum Quraisy. Namun ia dipujuk kembali oleh pihak Quraisy untuk tetap bergabung dengan mereka.

Seterusnya pihak Quraisy mengutus 'Urwah bin Mas'ud, yang dipandang sebagai peribadi yang tenang dan penuh bijaksana. Pada awalnya 'Urwah menolak, sebab telah menyaksikan sekian orang utusan yang diperlakukan dengan kasar oleh orang-orang Quraisy sendiri, kerana membawa berita yang tidak sesuai dengan yang mereka citerakan sendiri tentang Muhammad (Rasulullah s.a.w)  dan rombongannya.'Urwah bimbang jika dia pula akan dimarahi sekiranya dia membawa berita yang sama dari rombongan (Rasulullah s.a.w).Namun 'Urwah diyakinkan bahawa keadaan tidak akan berulang lagi.

Urwah pun berangkat menemui Rasulullah s.a.w. Setelah mendapat penjelasan yang panjang lebar dari Rasulullah s.a.w sendiri, akhirnya ia kembali kepada pihak Quraisy. Ia pun bercerita apa adanya tentang apa ia rasakan setelah bertemu Rasulullah s.a.w:

 "Saudara-saudara, saya sudah pernah bertemu dengan Kisra, dengan Kaisar dan dengan negus di kerajaan mereka masing-masing. Tetapi belum pernah saya melihat seorang raja dengan rakyatnya seperti Muhammad (Rasulullah s.a.w) dengan sahabat-sahabatnya itu.
Begitu ia hendak mengambil wuduk, sahabat-sahabatnya sudah lebih dulu bergegas. Begitu mereka melihat ada rambutnya yang jatuh, cepat-cepat pula mereka mengambilnya. Mereka tidak akan menyerahkannya bagaimanapun juga. Cuba fikirkan kembali baik-baik. "

Terpikir oleh Rasulullah s.a.w mengutus utusan juga kepada pihak Quraisy. Namun utusan ini hendak dibunuh oleh pihak Quraisy, tetapi cepat-cepat dicegah oleh kaum Ahabisy. Di samping itu sebanyak empat puluh atau lima puluh orang pada suatu malam mengendap-ngendap mendekati kemah Rasulullah s.a.w dan melempari kemah itu dengan batu.Akhirnya mereka dapat ditangkap.Namun mereka di maafkan oleh Rasulullah s.a.w dan dikembalikan kepada kaumnya.

Lagi-lagi hal ini merupakan pukulan psikologi bagi pihak Quraisy, bahawa Rasulullah s.a.w dan rombongan sebenarnya ingin menempuh jalan damai serta ingin menghormati bulan suci. Jangan ada pertumpahan darah di Hudaybiyah yang juga bahagian dari tanah suci Makkah.

Penegasan tersebut diterima oleh orang-orang Quraisy. Namun mereka sudah terlanjur diketahui oleh suku-suku lain, telah menyiapkan angkatan perang untuk menghalang Muhammad ( Rasulullah s.a.w)dan rombonganya, agar tidak masuk ke Mekah. Oleh sebab itu, bila Muhammad (Rasulullah s.a.w) dan rombongan tetap masuk Mekkah, tentulah mereka akan menjatuhkan reputasi mereka di hadapan suku-suku Arab lainnya. Untuk diharapkan agar Muhammad (Rasulullah s.a.w) dan rombongan melupakan niatnya untuk berziarah pada tahun ini dan kembali ke Madinah. Berdasarkan pemahaman seperti itu, akan diteruskan perundingan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik.


Bibit-bibit Perjanjian Hudaibiyah
Pihak Quraisy mengutus Suhail bin 'Amr, dengan misi yang terkandung dalam mesej berikut: "Datangilah Muhammad (Rasulullah s.a.w) dan adakanlah perjanjian dengan dia. Dalam persetujuan itu untuk tahun ini ia harus pulang. Jangan sampai ada kalangan Arab mengatakan, bahawa dia telah berjaya memasuki tempat ini dengan kekerasan. "

Agar perintah Allah s.w.t untuk melakukan ibadah umrah dapat tetap dilaksanakan, maka Rasulullah s.a.w menawarkan perjanjian kepada kaum Quraisy. Dua pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian itu adalah Rasulullah s.a.w dengan Suhail Bin Amr dan Saidina Ali bin Abi Talib r.a selaku pencatat.

Suhail bin Amr adalah seorang tokoh suku Quraish. Seorang pemuda yang cerdas dan jelas memiliki ideologi kufur yang mewakili dan memiliki kepentingan kaum kafir.Bukanlah suatu yang hairan jika ia dijadikan delegasi pada perjanjian Hudaibiyyah.

Berlangsunglah perundingan antara kedua belah pihak. Jalan perundingan tidak selancar yang diharapkan kerana masing-masing pihak ingin mencapai keputusan yang tidak merugikan kepentingannya.

Kecerdasan Suhail nampak jelas pada proses pembuatan perjanjian tersebut. Tatkala Rasulullah s.a.w mengarahkan kepada Saidina Ali r.a:

"Tulislah Hai Ali; Bismilahirohmanirohimm! ".

Spontan Suhail menyanggah dengan mengatakan, "Saya tidak kenal kalimat itu tetapi tulislah Bismikalaahuma!". Ini sebenarnya satu kenyataan diplomatik dari Suhail bin Amr. Ia secara menolak secara tidak langsung cadangan Rasulullah s.a.w.

Suhail tahu bahawa kalimat "Bismilaahirohmanirohim" bukanlah semata kalimat yang hampa dari nilai. Tapi kalimat itu sarat dengan ideologi atau nilai yang dibawa oleh Rasululah s.a.w yang bertentangan dengan ideologi Suhail dan yang diwakilinya (kaum kafir).

Jadi, tidak salah apabila pembesar kalangan kafir memilih Suhail bin Amr sebagai delegasi. Selain menolak cadangan kalimat dari Rasulullah s.a.w,ia juga menawarkan kalimat lain sebagai pengganti yang tidak bertentangan dengan ideologi yang dibawa oleh Suhail.
Rasulullah s.a.w kemudian mengusulkan kalimat perjanjian seterusnya:"Ali tulislah! Perjanjian ini dibuat oleh Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr."

Lalu serta merta Suhail berkata: kalau kami mengakui anda sebagai seorang Rasul mengapa kami susah-susah menghalang kalian ke Baitullah dan memerangi kalian. Lalu Rasulullah s.a.w balik berkata: 

"Saya adalah seorang Rasul walaupun kamu tidak mengakuinya. Lalu Suhail memerintahkan Saidina Ali r.a:

"Ali! Tulislah Perjanjian ini dibuat oleh Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. "

Lagi-lagi Suhail menunjukkan kecerdasannya. Ia sedar seandainya ia menyetujui kata Rasulullah yang melekat pada nama Muhammad. Jika ia menyetujuinya bermakna ia mengakui pula bahawa memang benar Muhammad itu adalah seorang Rasul.Berbeza dengan konsep mengguna pakai nama dengan Muhammad Bin Abdullah yang menunjukkan Muhammad itu tidak lain adalah seorang manusia biasa kanak-kanak dari Abdullah.Lalu Suhail mencadangkan nama itu agar tidak menulis perkataan 'Rasulullah' didalam perjanjian tersebut.

Saidina Ali r.a dengan keimanannya pula menolak dengan tegas untuk menukar kalimat Muhammad Rasulullah dengan Muhammad bin Abdullah, akan tetapi Rasululah menyatakan dengan tegas: 

"Wahai Ali, tunjukkanlah di mana tempatnya !, Aku sendiri yang akan menghapuskannya". (Ketika itu,Rasulullah s.a.w mahu memadam perkataan 'Rasulullah' setelah Saidina Ali r.a enggan berbuat demikian,lalu Rasulullah s.a.w menegaskan,tunjuk dimana tempat (ayat itu),kerana baginda s.a.w mahu memadam perkataan itu dengan tangan baginda s.a.w sendiri)-Wallahulam.

Hikmah dari dialog antara Rasulullah s.a.w dengan Suhail ini adalah Rasulullah s.a.w mencontohkan kepada umat Islam agar harus senantiasa menjadi pemula (Berdikari atau pengerak) atau pengambil inisiatif dalam pelbagai bidang.Masalah apakah inisiatif (usaha sendiri atau cuba melakukan sendiri) itu diterima atau tidak itu adalah bergantung dari perjuangannya kemudian.

Kemudian fakta sejarah dari dialog antara Rasulullah s.a.w dengan Saidina Ali ra - "Wahai Ali, tunjukkanlah di mana tempatnya !, Aku sendiri yang akan memadamnya" - menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW betul-betul Rasulullah s.a.w yang ummi atau tidak boleh baca-tulis, Al-Qur ' an adalah kebenaran dari Allah s.w.t yang diwahyukan kepada Baginda s.a.w.

Walaupun perarakan penulisan naskah perjanjian itu tersendat-sendat, akhirnya dapat diselesaikan dan ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak. Maka, lahirlah perjanjian yang dalam sejarah terkenal dengan nama "Perjanjian Perdamaian Hudaibiyyah"    

Apakah kesan yang berlaku setelah termenterainya perjanjian hudaibiyah tersebut terhadap para sahabat Rasulullah s.a.w ? bolehlah Fathul Mekah فتح مكة (Pembebasan Kota Mekah) Bhg IV.

Sambungan dari Fathul Mekah فتح مكة (Pembebasan Kota Mekah) Bhg II   

No comments:

Post a Comment